Domů » Náměsíčnost (somnambulismus) – příčiny, příznaky, léčba

Náměsíčnost (somnambulismus) – příčiny, příznaky, léčba

náměsíčnost

Náměsíčnost je porucha, která se řadí mezi parasomnie – abnormální chování během spánku. Postihuje především děti a může mít i vážnější důsledky, které mohou ohrožovat na životě nejen samotného náměsíčného. Jak se náměsíčnost projevuje, co všechno může způsobit a existuje účinná léčba?

Co je to náměsíčnost?

Náměsíčnost, formálně známá jako somnambulismus, je porucha chování během spánku. Člověk při epizodě náměsíčnosti během spánku vstane z postele, chodí nebo provádí jiné činnosti, aniž by si cokoliv z toho uvědomoval.

Vyskytuje se častěji u dětí než u dospělých a je pravděpodobnější, že se objeví u těch, kteří mají náměsíčnost v rodině, trpí nedostatkem spánku, nebo jsou náchylní k opakovaným nočním probouzením.

Nehody během těchto epizod mohou způsobit zranění samotnému náměsíčnému, ale náměsíčný může svým chováním během epizod omezovat i osoby v jeho blízkém okolí. Náměsíčnost je obecně spojena s horším spánkem a denní ospalostí. 

V případě, že se epizody neopakují často, není léčba většinou nutná. Pokud jsou však epizody časté nebo intenzivní, může být prospěšné využít některé možnosti léčby.

Je náměsíčnost spánková porucha?

Ano. Náměsíčnost se řadí mezi takzvané parasomnie – abnormální chování během spánku. Vedle náměsíčnosti řadíme k parasomniím například také mluvení ze spaní, noční děsy, noční můry, spánkovou opilost a další. Parasomnie se ve skutečnosti pohybují na hranici mezi spánkem a bděním [1], a proto jsou činnosti, které se během epizod parasomnie vyskytují, abnormální.

Jaké jsou příznaky náměsíčnosti?

Příznaky náměsíčnosti mohou zahrnovat různé typy jednoduchých nebo složitých úkonů, které člověk provádí ve spánku. Nejčastěji se člověk během epizody posadí na posteli a otevře oči. Oči jsou skelné a výraz ve tváři je prázdný. Následně vstane a obvykle chodí po bytě nebo blízkém okolí. Náměsíčný vůbec nereaguje na ostatní nebo jen minimálně nesouvislou řečí.

Náměsíčnost ale nemusí být jen chození ve spánku. Mohou se vyskytnout i jiné typy činností [2], jako například běh, rutinní činnosti jako je oblékání, stěhování nábytku, sexsomnie (sexuální chování – masturbace, dožadovaní se sexu) nebo močení na nevhodných místech. Méně často může být chování násilné nebo složitějšího charakteru – pokus o řízení auta.

Epizody náměsíčnosti mohou trvat několik sekund až půl hodiny, přičemž většina z nich končí za méně než 10 minut. Náměsíčný se může sám vrátit do postele, nebo ulehnout na jiném místě. Pokud se během epizody probudí, je zmatený a dezorientovaný.

Dotyčný si ráno po probuzení na epizodu prakticky nikdy nevzpomene. Z tohoto důvodu se o své náměsíčnosti nejčastěji dozví od člena rodiny nebo spolubydlícího.

Náměsíčnost patří mezi NREM parasomnie. Znamená to, že se objevuje především v NREM fázi spánku – konkrétně v hlubokém spánku – tedy obvykle v první třetině nebo polovině noci, kdy má člověk tendenci trávit v hlubokých fázích NREM spánku nejvíce času.

Jak častá je náměsíčnost?

Náměsíčnost se vyskytuje častěji u dětí než u dospělých. Studie uvádějí výskyt kolem 20 % u dětí ve věku 2-13 let (nejčastěji mezi 10.-13. rokem). U dospělých pak zhruba 4% [3].

ČTĚTE TAKÉ:
Nespavost (Insomnie) – příčiny, příznaky, léčba

U dětí může náměsíčnost postupem času ustupovat nebo zcela vymizet. I když se náměsíčnost objevuje poprvé především v dětství, není výjimkou, že se první příznaky objeví až v dospělosti. Vzhledem k tomu, že náměsíční si jednotlivé epizody nepamatují, je obtížné přesně určit, jak často k nim ve společnosti dochází.

Je náměsíčnost nebezpečná?

Náměsíčnost může mít i vážnější následky. V průběhu epizody může dojít ke zranění, kdy náměsíčný během chůze nebo běhu zakopne a upadne nebo do něčeho narazí

Život může ohrozit i nesprávná manipulace s ostrými předměty, vypadnutí z okna nebo pokus o řízení automobilu. Méně časté je pak agresivní chování, při kterém může náměsíčný způsobit újmu nejen sobě, ale i jiným osobám.

Náměsíčnost může mít negativní důsledky i pro partnera nebo spolubydlící, které může náměsíčný svým projevem a chováním v průběhu epizody rušit nebo omezovat v jejich vlastním spánku.

Náměsíční mají často vyšší míru nadměrné denní spavosti a příznaky nespavosti, které je mohou omezovat v běžném denním životě, v pracovním výkonu nebo ve škole.

Jaké jsou příčiny náměsíčnosti?

Pravděpodobnost výskytu náměsíčnosti ovlivňují různé faktory:

 • Genetika a rodinná anamnéza: Studie ukazují jasný vzorec, podle kterého jsou někteří lidé geneticky náchylní k náměsíčnosti a jiným NREM parasomniím. Přibližně 22 % dětí, jejichž rodiče nemají v anamnéze náměsíčnost, jí trpí. Naproti tomu 47 % dětí je náměsíčných, pokud má tuto anamnézu jeden z rodičů, a 61 % dětí je náměsíčných, pokud ji mají oba rodiče.
 • Spánková deprivace: Nedostatek spánku souvisí se zvýšeným rizikem náměsíčnosti.
 • Některé léky: Zejména ty se sedativním účinkem mohou uvést člověka do spánku, který zvyšuje pravděpodobnost výskytu náměsíčnosti.
 • Alkohol: Pití alkoholu ve večerních hodinách může rozhodit fáze spánku člověka a zvýšit tak riziko náměsíčnosti.
 • Poranění mozku: Poranění mozku, včetně otoku mozku, může být spouštěčem náměsíčnosti.
 • Horečka: Bylo zjištěno, že u dětí horečka zvyšuje pravděpodobnost náměsíčnosti a může souviset se zvýšeným počtem nočních probuzení způsobených nemocí.
 • Obstrukční spánková apnoe (OSA): OSA je porucha spánku, při které dochází k zablokování dýchacích cest, což způsobuje krátké zástavy dechu během spánku. Tyto pauzy, které se mohou vyskytnout i několikrát za noc, způsobují přerušení spánku a mohou vést k náměsíčnosti.
 • Syndrom neklidných nohou (SNN): SNN je typ poruchy spánku, která způsobuje silné nutkání pohybovat končetinami, zejména nohama, v průběhu spánku. Způsobuje noční probouzení, z něhož se člověk může dostat do náměsíčné epizody.
 • Stres: Stres nemá dobrý vliv na spánek. Spánek může být roztříštěný nebo přerušovaný, což zvyšuje sklon k náměsíčnosti [4]. Stres může být jak fyzický, například z bolesti, tak emocionální. Některé typy stresu mohou souviset s nepohodlím nebo změnou, například při cestování a spaní na neznámém místě.

Jak se léčí náměsíčnost?

Léčba náměsíčnosti závisí na věku pacienta a na tom, jak časté a nebezpečné nebo rušivé jsou její epizody. U dětí i dospělých je nejlepší konzultovat náměsíčnost s lékařem, který dokáže zjistit nejpravděpodobnější příčiny a vytvořit léčebný plán na míru.

V mnoha případech náměsíčnost nevyžaduje žádnou aktivní léčbu, protože epizody jsou vzácné a nepředstavují pro spícího, ani jeho okolí, velké riziko. Navíc epizody s věkem často odeznívají, takže u některých lidí se náměsíčnost vyřeší sama bez nutnosti jakékoli specifické léčby.

ČTĚTE TAKÉ:
Jak alergie ovlivňuje spánek a co dělat, abyste se lépe vyspali?

Pokud je nutné podniknout kroky k řešení náměsíčnosti, existuje řada přístupů, které lze zahrnout do léčebného plánu. Patří mezi ně:

Snížení bezpečnostních rizik

Snažit se ukončit epizody už v jejich zárodku a stejně tak preventivně odstranit všechna bezpečnostní rizika, která by mohla náměsíčnému způsobit zranění:

 • uchovávání ostrých předmětů nebo zbraní pod zámkem a mimo dosah
 • zavírání a zamykání dveří a oken
 • odstranění všeho, co by mohlo způsobit zakopnutí
 • instalace světel se snímači pohybu
 • v případě potřeby použití dveřních alarmů nebo alarmu u postele, který se spustí, pokud osoba vstane z postele

Léčba základních příčin

Pokud je náměsíčnost spojena s poruchou, jako je obstrukční spánková apnoe nebo syndrom neklidných nohou, může léčba těchto onemocnění náměsíčnost vyřešit. Podobně pokud k náměsíčnosti přispívá užívání sedativ nebo jiných léků, může lékař doporučit změnu dávkování nebo přechod na jiný lék.

Plánované probuzení

Plánované probuzení je probuzení krátce před tím, než by mělo dojít k potenciální epizodě náměsíčnosti. Vzhledem k tomu, že náměsíčnost je spojena s fází hlubokého spánku, dochází k ní často každou noc přibližně ve stejnou dobu. Probuzení někoho těsně před touto dobou může zabránit náměsíčnosti.

Plánované probuzení účinně pomáhá mnoha dětem skoncovat s náměsíčností. Může být užitečné i pro ostatní, ale efekt u dospělých pacientů zatím nebyl důkladně prostudován.

Zlepšení hygieny spánku

Spánková hygiena se týká prostředí a návyků člověka souvisejících se spánkem. Špatná spánková hygiena, jako je uléhání a vstávání každý den v jiný čas nebo pití kofeinu či alkoholu v době před spaním nebo i nepohodlná matrace, může přispívat k problémům se spánkem a jeho nedostatku.

Zlepšení spánkové hygieny podporuje stabilnější a spolehlivější spánek a zároveň snižuje riziko spánkové deprivace, která může vyvolat náměsíčnost.

Kognitivně behaviorální terapie

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je forma terapie rozhovorem, která působí proti negativním myšlenkám a činům. Tato forma psychoterapie učí lidi rozpoznávat a měnit nezdravé zvyky v myšlení, což se pak pozitivně odrazí v jejich chování.

Léky

Pokud ostatní léčba není účinná, je možné přistoupit k léčbě pomocí léků, které se snaží náměsíčnost zastavit nebo alespoň potlačit. Příkladem jsou benzodiazepiny a antidepresiva. První výzkumy naznačily, že při řešení náměsíčnosti může být užitečný také melatonin.

Každý lék, ať už na předpis nebo volně prodejný, má potenciální výhody a rizika a lékař nejlépe posoudí, zda je v konkrétní situaci vhodné jej použít.

Je bezpečné probudit náměsíčného člověka?

Většina odborníků nedoporučuje budit osoby, které jsou uprostřed náměsíčné epizody. Vzhledem k tomu, že si nejsou vědomi své situace, může u nich nárazové probuzení vyvolat strach, zmatek nebo hněv.

Pokud je to možné, můžete se pokusit náměsíčného člověka lehce odvést od potenciálního nebezpečí zpět do postele. K usměrnění může být užitečný tichý, uklidňující hlas a nanejvýš lehký dotek.

Pokud musíte náměsíčného probudit, snažte se to udělat co nejšetrněji a uvědomte si, že po probuzení bude pravděpodobně dezorientován.

Použité zdroje:

[1] Parasomnias: A Comprehensive Review,
https://www.cureus.com/articles/16963-parasomnias-a-comprehensive-review

[2] Sleepwalking,
https://medlineplus.gov/ency/article/000808.htm

[3] Functional impairment in adult sleepwalkers: a case-control study,
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23450499/

[4] The course and character of sleepwalking in adulthood: a clinical and polysomnographic study,
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24597508/