Domů » Poruchy spánku – přehled a klasifikace

Poruchy spánku – přehled a klasifikace

poruchy spánku - obrázek ženy na posteli

Specialisté odhadují, že v České republice trpí nějakou formou spánkové poruchy bezmála 50 % populace. Málokdo si ale uvědomuje, že poruchy spánku mohou mít závažné důsledky na celkové mentální i fyzické zdraví. U lidí s poruchami spánku jsou pak navíc často ovlivněni nejen nejbližší rodinní příslušníci nebo partneři, ale v některých případech může být člověk nebezpečný i pro své okolí.

Poruchy spánku – klasifikace

Uspořádání poruch spánku do přehlednější formy probíhalo již na konci 70. let 20. století.

První komplexní klasifikaci spánkových poruch ale vypracovala až v roce 1990 Americká akademie spánkové medicíny ve spolupráci s Evropskou společností pro výzkum spánku, Japonskou společností pro výzkum spánku a Latinskoamerickou spánkovou společností.

Tato klasifikace se nazývá ICSD – International Classification of Sleep Disorders a od svého vzniku v roce 1990 byla několikrát aktualizována a přepracována (1997, 2005, 2014).

Její poslední verze je z roku 2014 a nese název ICSD-3.

Mezinárodní klasifikace spánkových poruch ICSD-3

Na vypracování se podílela Americká akademie spánkové medicíny ve spolupráci s asijskou, kanadskou, australskou, latinskoamerickou a evropskou společností pro výzkum spánku.

Přínosem této klasifikace spánkových poruch je hodnocení pacienta jako celku – kombinuje pohled psychiatra, neurologa, otorhinolaryngologa i pneumologa.

Klasifikace obsahuje 383 stránek pro celkem 83 poruch, které jsou rozděleny do 7 základních kategorií ( 1 )


1. Nespavost (insomnie)nespavost je charakterizována přetrvávajícími obtížemi se spánkem – problémy s usínáním, udržením spánku, souvislostí spánku a kvalitou spánku.

Podkategorie:

 • potíže s usínáním
 • potíže s udržením spánku
 • předčasné ranní buzení (probouzení dřív, než by si člověk přál)
 • odmítání ulehnout v adekvátní čas
 • potíže se spánkem bez zásahu okolí/rodičů

2. Poruchy dýchání vázané na spánek – abnormální dýchání během spánku charakterizované přerušovanou částečnou nebo úplnou neprůchodností horních dýchacích cest.

Podkategorie:


3. Centrální poruchy s hypersomnolencí – denní ospalost nesouvisející s narušeným spánkem nebo nevyrovnanými cirkadiánními rytmy.

Podkategorie:

 • narkolepsie typ 1 nebo 2
 • idiopatická hypersomnie
 • Kleine Levinův syndrom
 • hypersomnie způsobená somatickou nemocí
 • hypersomnie způsobená lékem nebo chemickou látkou
 • hypersomnie spojená s psychiatrickou nemocí
 • syndrom nedostatečného spánku

4. Poruchy cirkadiánního časového systému – poruchy spánku související s časovým nesouladem mezi vnitřním biologickým cyklem spánku a bdění a vnějším prostředím.

Podkategorie:

 • porucha spojená se zpožděnou fází spánku a bdění
 • porucha spojená s předsunutou fází spánku a bdění
 • porucha spojená s nepravidelným rytmem spánku a bdění
 • porucha spojená s pravidelným ale nikoli 24hodinovým rytmem spánku a bdění
 • porucha spojená se směnným provozem
 • porucha související se změnou časových pásem – jet lag
 • porucha cirkadiánního rytmu blíže nespecifikovaná

5. Parasomnie – parasomnie jsou abnormální stavy, které se vyskytují při usínání, během spánku nebo při probuzení. Charakteristické jsou nežádoucími pohyby, chováním, vnímáním nebo sny, ke kterým dochází, aniž by si je člověk uvědomoval.

Podkategorie:

 • parasomnie spojené s NREM spánkem – probuzení se zmateností (spánková opilost), náměsíčnost (somnambulismus), noční děsy (pavor nocturnus), porucha příjmu potravy vázaná na spánek
 • parasomnie spojené s REM spánkem – porucha chování v REM spánku, rekurentní izolovaná spánková obrna (spánková paralýza), noční můry
 • ostatní parasomnie – syndrom exploze v hlavě, halucinace vázaná na spánek, noční enuréza (noční pomočování)

6. Poruchy pohybu související se spánkem – charakteristickým rysem těchto poruch jsou jednoduché motorické pohyby, které narušují spánek a následně i fungování člověka přes den. Narušují celkovou kvalitu života.

Podkategorie:

 • syndrom neklidných nohou (SNN)
 • porucha spánku s periodickými pohyby končetinami
 • křeče v dolních končetinách
 • bruxismus (skřípání zubů)
 • porucha spánku s rytmickými pohyby
 • benigní spánkový myoklonus kojenců
 • propriospinální myoklonus při usínání
 • poruchy způsobené jinými onemocněními
 • izolované příznaky – záškuby při usínání (hypnagogické záškuby), třes nohou při usínání

7. Ostatní poruchy – poruchy spánku, které nemohou být zařazeny do žádné předešlé kategorie.


Jak vidíte, poruch spánku je celá řada a jejich léčba je často poměrně náročná. Spánek je, vedle správné stravy a odbourávání stresu, naprosto zásadním prvkem v našem životě. Věnujte mu náležitou pozornost, dodržujte správné zásady spánkové hygieny a vytvořte pro něj vhodné podmínky.

Obsah webu iSpanek.cz slouží pouze pro informační účely a nemá nahrazovat odbornou lékařskou pomoc, diagnostiku nebo léčbu. V případě dotazů nebo potíží byste se měli vždy obrátit na kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče.