Domů » Spánková apnoe – příčiny, příznaky, léčba

Spánková apnoe – příčiny, příznaky, léčba

spánková apnoe – úvodní obrázek

Spánková apnoe patří společně s nespavostí k nejčastějším poruchám spánku. V tomto článku se dozvíte, co spánková apnoe je, jak se projevuje, co ji způsobuje a jak lze léčit.

Co je spánková apnoe?

Spánková apnoe je stav charakteristický abnormálním dýcháním během spánku. Lidé, kteří trpí spánkovou apnoe, mají v průběhu spánku několik dočasných pauz (výpadků) v dýchání.

Důsledkem těchto výpadků, při kterých dochází ke krátkým probuzením, je narušená architektura spánku, roztříštěný, méně kvalitní celkový spánek a přísun menšího množství kyslíku do těla, což může mít i vážnější následky.

Jaké jsou typy spánkové apnoe?

Rozlišujeme tři typy:

 • Obstrukční Spánková Apnoe (OSA), ke které dochází při fyzickém zablokování dýchacích cest v zadní části krku. Tato překážka způsobuje dočasný výpadek dýchání
 • Centrální Spánková Apnoe (CSA), ke které dochází v případech, kdy má mozek problém s ovládáním svalů zapojených do procesu dýchání, což vede k pomalejšímu a mělčímu dýchání
 • Smíšená spánková apnoe je stav, kdy se u člověka vyskytuje současně OSA i CSA; někdy se označuje také jako komplexní spánková apnoe

Základní příčiny jsou u jednotlivých typů odlišné. Existují významné rozdíly v příznacích, příčinách a léčbě OSA a CSA.

Apnoe postihuje všechny věkové kategorie, ale více muže, než ženy. Výskyt OSA je častější než CSA, proto když lidé mluví o spánkové apnoe, mají většinou na mysli OSA.

Jaké jsou příznaky spánkové apnoe?

Všechny typy mají některé společné příznaky:

 • přerušené dýchání, které trvá alespoň 10 sekund a opakuje se několikrát za noc
 • nadměrná denní spavost
 • ranní bolest hlavy
 • podrážděnost
 • pokles libida
 • omezená pozornost nebo stížené přemýšlení

Mnoho z těchto příznaků se objevuje kvůli špatnému (roztříštěnému) spánku a snížené hladině kyslíku, ke které dochází v důsledku přerušeného dýchání.

Některé další příznaky, které souvisí s obstrukční spánkovou apnoe:

 • chrápání, včetně obzvláště hlasitého chrápání spojeného s lapáním po dechu, dušením nebo funěním
 • ranní bolest v krku nebo sucho v ústech
 • časté buzení kvůli zvýšené potřebě močení (nykturie) [1]

Chronické chrápání je nejčastějším příznakem OSA, ale neznamená to, že každý kdo chrápe, má spánkovou apnoe. U CSA chrápání není častým příznakem.

Obecně platí, že člověk se spánkovou apnoe si není vědom svých nočních dýchacích problémů – nezaznamená je, i když se při nich krátce probudí. Z tohoto důvodu se o svých problémech často dozví od partnera, člena rodiny nebo spolubydlícího. Mnohem větší šanci má člověk u sebe zaznamenat denní příznaky – zejména nadměrnou denní spavost.

ČTĚTE TAKÉ:
10 nejlepších knih o spánku

U lidí trpících spánkovou apnoe lze často najít přítomnost depresivní poruchy,úzkostných symptomů, kognitivních poruch až demencí, psychotických příznaků, posttraumatické poruchy, ale také vyšší míru hostility (nepřátelského chování). Výskyt depresivních poruch je uváděn ve 24-58 % [2].

Jaké jsou příčiny spánkové apnoe?

K OSA dochází, když během spánku dojde k fyzickému zablokování dýchacích cest.

obstrukční spánková apnoe obrázek

Obrázek: normální dýchání během spánku vs zablokované dýchací cesty v případě OSA

Toto riziko zablokování a následného výskytu OSA zvyšuje několik faktorů:

 • anatomické vlastnosti – velikost a umístění krku, čelisti, jazyka, mandlí a dalších tkání v zadní části krku může přímo ovlivnit průchod vzduchu
 • obezita – nadváha je hlavní příčinou OSA a může být základním rizikovým faktorem až u 60 % případů; obezita přispívá k anatomickému zúžení dýchacích cest; studie ukázala, že zvýšení hmotnosti o 10 % může znamenat až šestinásobné zvýšení rizika OSA [3]
 • užívání sedativ, včetně alkoholu – sedativní léky a drogy mohou způsobit uvolnění tkáně v krku, což vede ke snazšímu ucpání dýchacích cest
 • rodinná anamnéza – lidé, kteří mají jednoho nebo více příbuzných s OSA, mají větší pravděpodobnost, že se u nich OSA objeví také
 • kouření cigaret – bylo zjištěno, že zejména silní kuřáci mají OSA ve větší míře, než nekuřáci [4]
 • spaní na zádech – tato poloha při spánku usnadňuje zhroucení tkání kolem dýchacích cest a způsobuje jejich snadnější zablokování [5]
 • ucpaný nos (nosní kongesce) – lidé, kteří mají ucpaný nos, mají zhoršené podmínky dýchání a tedy větší pravděpodobnost výskytu OSA
 • hormonální abnormality – hormonální stavy, jako je hypotyreóza (nedostatečná činnost štítné žlázy)[6] a akromegalie (přebytek růstového hormonu)[7], mohou zvyšovat riziko OSA tím, že způsobují otoky tkání v blízkosti dýchacích cest a/nebo přispívají k riziku obezity

U CSA je dýchání ovlivněno jiným způsobem než u OSA. Místo překážky, která znemožňuje dýchání, nastává problém v tom, že mozek nekomunikuje se svaly odpovědnými za dýchání tak, jak by měl. Zejména mozkový kmen nedokáže adekvátně vnímat hladinu oxidu uhličitého v těle, což vede k pomalejšímu a mělčímu dýchání.

mozkový kmen

Obrázek: Mozkový kmen

CSA je obvykle spojena se základním zdravotním stavem. Mozkový kmen může být poškozen v důsledku mozkové mrtvice, infekčního onemocnění mozku nebo vzácně také nádorem na mozku. CSA se může objevit také ve vyšších nadmořských výškách, kde tělo nemá dostatečný příjem kyslíku.

Jaká jsou zdravotní rizika spánkové apnoe?

Spánková apnoe může vést k deprivaci spánku (nedostatku spánku) z neustálých nočních přerušení a celkově mělčímu spánku. Nedostatek spánku může pak mít dalekosáhlé zdravotní následky, které ovlivňují člověka po fyzické, psychické i emocionální stránce.

Vzhledem k tomu, jak ovlivňuje kyslíkovou rovnováhu v těle, neléčená spánková apnoe zvyšuje nebezpečí pro různé typy kardiovaskulárních problémů, včetně vysokého krevního tlaku, infarktu, srdečních chorob a mozkové mrtvice [8].

ČTĚTE TAKÉ:
Spánek – podrobný průvodce tajuplným světem

U mužů se spánkovou apnoe jsou popisovány nižší hladiny testosteronu a to nezávisle na věku nebo stupni obezity [2].

OSA je spojena se zhoršením kvality života, zhoršenou pamětí, depresemi a s větším rizikem vzniku dopravních nehod [2].

Jaká je dostupná léčba spánkové apnoe?

Pokud máte příznaky spánkové apnoe, měli byste se vždy poradit se svým lékařem. Bez pochopení hlavních příčin spánkové apnoe je obtížné je léčit. Lékař může doporučit návštěvu specializovaného pracoviště – spánkové laboratoře, ve které podrobně zanalyzují váš spánek včetně dýchání a specialisté navrhnou optimální léčbu.

Pokud je u člověka diagnostikována OSA nebo CSA, účinnou léčbou je často celkové zlepšování spánku, spánkové hygieny a snižování rizik dlouhodobých zdravotních komplikací. Lékař obeznámený s vaší situací bude vždy vědět nejlépe, jaké konkrétní postupy zvolit.

Některé případy OSA může vyřešit změna životního stylu jako například zhubnutí, omezení sedativ (včetně alkoholu) nebo spaní na boku (spaní na zádech není příliš vhodné).

Další běžnou, velice účinnou, konzervativní léčbou jsou přístroje na spánkovou apnoe – přístroje s nepřetržitým pozitivním tlakem v dýchacích cestách (CPAP) nebo dvouúrovňovým pozitivním tlakem v dýchacích cestách (BiPAP). Tyto přístroje udržují v dýchacích cestách tlak, který umožňuje bezproblémovou průchodnost. Účinnost jejich použití je až 95%.

CPAP přístroj

I když obvykle nejde o preferovanou možnost léčby, lze uvažovat i o chirurgické operaci. Účinnost je sice limitována a úspěšnost se pohybuje kolem 60 %, ale má to samozřejmě i své výhody. Chirurgický zákrok nevyžaduje následné doživotní používání přetlakové ventilace a veškerého „nepohodlí“ jako v případě CPAP přístrojů[2].

Léčba CSA se obvykle zaměřuje na zvládnutí základního stavu, jako jsou infekční onemocnění mozku, srdeční selhání nebo úprava nadmořské výšky, které způsobují poruchy dýchání. Některým pacientům mohou pomoci i přístroje CPAP nebo BiPAP případně doplňkový kyslík.

Použité zdroje:

1. Obstructive sleep apnea syndrome should be considered as a cause of nocturia in younger patients without other voiding symptoms ,
https://cuaj.ca/index.php/journal/article/view/3508

2. Poruchy spánku a bdění / Soňa Nevšímalová, Karel Šonka … [et al.],
https://www.lib.cas.cz/aleph-google/KNA01/00057/82/000578269.html

3. Longitudinal Study of Moderate Weight Change and Sleep-Disordered Breathing,
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/193382

4. Smoking as a risk factor for sleep-disordered breathing,
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7944843/

5. Obstructive sleep apnea – adults,
https://medlineplus.gov/ency/article/000811.htm

6. Sleep apnea syndrome and hypothyroidism,
https://link.springer.com/article/10.1007/s12020-013-0018-8

7. Temporal relationship of sleep apnea and acromegaly: a nationwide study,
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12020-018-1694-1

8. Sleep Apnea Information Page,
https://www.ninds.nih.gov/Disorders/All-Disorders/Sleep-Apnea-Information-Page

Obsah webu iSpanek.cz slouží pouze pro informační účely a nemá nahrazovat odbornou lékařskou pomoc, diagnostiku nebo léčbu. V případě dotazů nebo potíží byste se měli vždy obrátit na kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče.